Bağımsız Denetim Hizmetleri
Kamu Gözetimi Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Tam Tasdik Hizmetleri
KDV İade Hizmetleri
Mali Danışmanlık Hizmetleri
 
İşletme Danışmanlığı
Halka Arz
Şirket satınalma,devir,birleşme ve bölünmeleri
İç Kontrol Sisteminin Kurulması
 
Eğitim Hizmetleri
Şirket Değerlemesi
TFRS/TMS Eğitimi
Kurumsal Eğitim Hizmetleri
 
MAKALELER - YAYINLAR
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞINDA AKTUER KAZANÇ VE KAYIPLARIN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSUNDA RAPORLANMASI Prof.Dr.Hasan KAVAL
ŞİRKET DEĞERLEME KAVRAMI, DEĞERLEME KAVRAMININ FARKLI ALANLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ VE DEĞERLEMENİN HUKUKSAL BOYUTU Hasan EKİCİ
GERİ ALINAN PAYLARIN VERGİLEMESİNDE VE MUHASEBESİNDE SORUNLAR
...
TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAPSAMLI GELİR TABLOSU Prof.Dr.Hasan KAVAL
Maddi Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu Prof.Dr.Hasan KAVAL
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU VE İŞTİRAKLERİN ÖZKAYNAK YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLEMESİ Prof.Dr Hasan KAVAL
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABOLSUNDA YABANCI PARALI İŞLEMLER _TMS 21_ Prof.Dr
ORTAKLARA CARİ HESAP YOLUYLA BORÇ PARA VERİLMESİNDE KDV’NİN ANCAK ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VARSA SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ - YMM HAYREDDİN ERDEM
AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV-YMM Hayreddin Erdem
Yeni Türk Ticaret Kanunu
GÜNCEL MEVZUAT
 
Anasayfa | İletişim Copyright©2011 AKADEMIK
Yildizevler Mah. 717 Sk. No: 15/1 - Çankaya / ANKARA | T: +(90) 312 223 03 68 - 69 | F: +(90) 312 441 04 14 | info@akademikdenetim.com.tr
Online : 1 - Dün : 104 - Bugün : 54 - Toplam : 79081