Danışmanlık Hizmetleri

Ekonomik ve finansal koşullardaki değişimler şirket yönetimlerinin özel uzmanlık alanlarına olan ihtiyaçlarını giderek arttırmaktadır. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesinde ve teknoloji ile desteklenmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İç kontrol sistemleri Danışmanlığı ve İç Denetim Hizmetleri

İç Kontrol Danışmanlık Hizmeti

İç Denetim Departman Kuruluşu Hizmeti

İç Denetim Hizmeti

İç Denetim İçin Kalite Güvence Hizmeti

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Şirket birleşme, bölünme, devir ve satın alma işlemlerinde danışmanlık,

Şirket stratejik hedeflerinin ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanması gereken tekniklerin şirkete implantasyonu (Kurumsal Karne ve Stratejik Planlama Hizmetleri)

Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi

Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması,

Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması,

Halka açık olmayan şirketlerin halka açılmaya hazırlanması,

Kurumsallaşma Adımlarında Danışmanlık