Denetim Hizmetlerimiz

Şirketimiz Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) tarafından bağımsız denetim yetki belgesine sahip bir şirkettir. Bağımsız denetim hizmetlerini sunarken temel amacımız şirketlerin finansal bilgilerinin düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde denetimden geçirilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.

Akademik Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. deneyimli kadrosu ile müşterilerine uluslararası standartlarda bağımsız denetim hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız denetimler şunlardır.

Bağımsız Denetim
Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (IAS/IFRS, Tekdüzen Hesap Planı, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi gibi) uygunluğunun denetlenerek, görüş oluşturulması ve makul güvence verilmesini içermektedir.

Bağımsız Sınırlı İnceleme
Ara dönem bağımsız denetime tabi şirketleri finansal tablolarının finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi
Uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, müşteri şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim prosedürlerini yürüterek fiili bulguların güvence verilmeden raporlanmasıdır. Şirketlerin istekleri üzerine finansal tabloların tamamının değil, bazı kalemlerinin veya kar dağıtımı, cari hesap mutabakatı, transfer fiyatlaması gibi hususlarda raporlama yapmaktır.

Özel Bağımsız Denetim Çalışması:
Halka açılmak isteyen şirketler, yurt dışı kurumlar ile finansal anlaşma yapmak isteyen şirketler, birleşme, bölünme, satınalma gibi durumlarda şirketlerin ihtiyaç duydukları geçmişe yönelik finansal tabloların denetimidir.


İç Denetim
Şirketlerin iç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin sorunların tespiti, sistemin revize edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulması amacıyla firmaların iç kontrol birimlerinin denetimi yapılmaktadır.