Eğitim Hizmetleri

Şirketimiz mevzuat değişiklikleri, muhasebe standartları ve uygulamaları konusundaki gelişmeler başta olmak üzere faaliyetimizle ilgili konularda gelen talepler doğrultusunda eğitim hizmetleri sunmaktadır. Eğitimlerimiz şirketimiz bünyesinde yer alan eğitim konusunda kendisini ispat etmiş tecrübeli uzmanlar ve akademisyenler tarafından verilmektedir.

 

Eğitim programlarımız iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

- Herkese açık eğitim programları

- Şirkete özel eğitim programları

 

Sunduğumuz Eğitimler

Denetim ve Raporlama Eğitimleri

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Eğitimleri

Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimleri

Vergi Eğitimleri

Muhasebe Eğitimleri

Stratejik Planlama ve Kurumsallaşma Eğitimleri