Kurumsal Finansman Hizmetlerimiz

Şirket Değerlemesi ve Marka Değerlemesi Hizmetleri

Şirketimiz, uluslararası kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde doğru şirket değerine ve marka değerine ulaşacak şirket değerleme çalışmaları hizmeti vermektedir.

Şirket hisse devirlerinde (satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi sırasında), ortaya çıkması olası fiyata baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda değerleme raporu hazırlanması ve şirketin değerinin bulunması. Bu değer, olası bir pazarlık durumunda gereksinim duyacağınız, ikna edici kanıtlarla da desteklenir. Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmamızın kapsamı içerisindedir.

Due Diligence Hizmetleri 

Due Diligence yatırımcıların hisse veya varlık satın alma süreçlerinde hedef şirketin finansal performansını yada satın alınacak şirketin muhasebe sistemi, hukuki ve vergisel risklerin incelenmesi ve  raporlanması  hizmeti olarak da ifade edilebilir. Akademik Denetim olarak profesyonel tecrübeli kadrosu ile bu hizmeti de müşterilerimize sunmaktayız.

Halka Arz Danışmanlığı

- Halka arz stratejisinin belirlenmesi (zamanlama, yöntem, aracı kuruluş seçimi, pazar seçimi)

- Halka arz öncesi şirketin operasyonel, finansal ve hukuki olarak hazırlanması  
- SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru dokümanlarının hazırlanması ve sürecin yönetimi

.