Vergi Hizmetleri

Vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde amacımız müşterilerimizin vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmesine yardımcı olmaktır. Sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Tam Tasdik

Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi

Diğer Tasdik Hizmetleri

Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
Sermayenin ödendiğinin tespiti
Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
Vergi Risk Değerlemesi
Vergi araştırmaları
Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
Vergi Muafiyetleri

KDV İadesi

KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
Vergi dairesince talep edilecek Özel amaçlı raporların hazırlanması
Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi
Tedarikçi firmalar hakkında gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
İade hakkı doğuran işlemin incelenmesi ve KDV iade optimizasyonun sağlanması,

Transfer Fiyatlandırması

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanması
Şirketlerin kendi bünyelerinde hazırlamış oldukları Raporların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
“Risk Analizi Raporu” hazırlanması
Transfer Fiyatlandırması Planlama Çalışması hazırlanması
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
Vergi uyuşmazlığına destek: İnceleme savunması ve karşılıklı anlaşma prosedürü

Dolaylı Vergi Hizmetleri

Gümrük Uygulamaları Risk Analizi
Gümrük Vergileri
KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları
ÖTV uygulamaları
Gümrük Kıymeti
Royalti Uygulamaları
Finansal Leasing