Ortaklarımız

Prof. Dr. Atilla Bağrıaçık

Sorumlu Denetçi, Ortak

Meslek: Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, Akademisyen
Şirketteki Pozisyon: Sorumlu Denetçi, Ortak

 
Ana Nitelikler:

Girişimcilik ve Proje Yönetimi
Ar-Ge Muhasebesi ve Maliyet Muhasebesi
Yenilikçi Pazarlama Stratejileri
Akreditif Uygulamaları
Vergi Uygulamaları
Pazarlama Teknikleri
Dış Ticaret Mevzuatı ve Muhasebesi
 

Mesleki Geçmiş:

İstanbul Ticaret Odası-Uzman
İstanbul Ticaret Odası, Etüd ve Araştırma Şubesi Müdürü, 1975-1980
Marmara Üniversitesi, İstanbul, Öğretim Üyesi, 1980-…
 

Eğitim:

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi,1969
Viyana Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans, 1970-1975
Viyana Ekonomi Üniversitesi, Doktora, 1970-1975
 

Kitap ve Yayınlar

ARGE Faaliyetleri ve Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
Dış Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Uygulamaları
Etkin İhracat Yönetimi
Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri
Uygulamalı Akreditif İşlemleri
Dış Ticarette KDV İşlemleri
ISO 9000
Distribütörlük ve Servis Teşkilatı
Küçük ve Orta Boy İşletmeler
Pazar Hakimiyeti
Hizmette Kalite
Serbest Bölgeler
Yatırım Teşvikleri
Transit Ticaret-Reeksport İşlemleri
Gazete ve dergilerde mesleki makaleler yazmış ve birçok uluslararası seminerde konuşmacı olarak yer almıştır.
 
 
Yabancı Dil:

Almanca
İngilizce