Ortaklarımız

Prof. Dr. Hasan Kaval

Yönetim Kurulu Başkanı, Sorumlu Denetçi, Ortak

Yard. Doç. Zeki Yanık

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sorumlu Denetçi, Ortak

Serdar Gümüşay

Yönetim Kurulu Üyesi, Sorumlu Denetçi, Ortak

Ahmet Murat Yıldız

Sorumlu Denetçi, Risk ve Kaliteden Sorumlu Ortak

Mahmut Talay

Denetçi, Ortak

Prof. Dr. Atilla Bağrıaçık

Sorumlu Denetçi, Ortak

Hayreddin Erdem

Sorumlu Denetçi, Ortak

Abdülkadir Aydın

Denetçi, Ortak

Celal Özkan

Denetçi, Ortak

Erdal Demirel

Ortak

İmdat Şimşek

Denetçi - Yeminli Mali Müşavir