Makaleler

KIDEM TAZMİNATI
ŞİRKET DEĞERLEME KAVRAMI
GERİ ALINAN PAYLAR
TMS KAPSAMINDA GELİRLER TABLOSU
MADDİ /MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ
ÖZKAYNAK YÖNTEMİNE KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSUNDA YABANCI PARALI İŞLEMLER
ORTAKLARA CARİ HESAP YOLUYLA BORÇ PARA VERİLMESİ
TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV