Mevzuatlar

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 69) Hazırlandı (29.08.2016)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 69) Hazırlandı (29.08.2016)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 48) Hazırlandı (29.08.2016)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 48) Hazırlandı (29.08.2016)

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) Hazırlandı (29.08.2016)

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) Hazırlandı (29.08.2016)

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 6) Hazırlandı. (29.08.2016)

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 6) Hazırlandı. (29.08.2016)

6741 Sayılı Kanun Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.08.2016)

6741 Sayılı Kanun Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26.08.2016)

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (26.08.2016)

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (26.08.2016)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) (25.08.2016)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) (25.08.2016)

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (25.08.2016)

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (25.08.2016)

SGK Genelgesi 2016-18 (24.08.2016)

SGK Genelgesi 2016-18 (24.08.2016)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (23.08.2016)

E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.; (22.08.2016)

E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.; (22.08.2016)

Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı (19.08.2016)

Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı (19.08.2016)

6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (19.08.2016)

6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (19.08.2016)

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (19.08.2016)

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (19.08.2016)

2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (19.08.2016)

2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (19.08.2016)

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (18.08.2016)

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (18.08.2016)

2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Yer Aldığı Cetvel Emlak Vergisi Genel Tebliği Ekinde Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi (13.08.2016)

2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Yer Aldığı Cetvel Emlak Vergisi Genel Tebliği Ekinde Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi (13.08.2016)

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 4) Hazırlandı. (12.08.2016)

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 4) Hazırlandı. (12.08.2016)

KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır.

KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 15)(10.08.2016)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 15)(10.08.2016)

6736 Sayılı Kanun Metni (Vergi Affı 2016 Kanunu) (07.08.2016)

6736 Sayılı Kanun Metni (Vergi Affı 2016 Kanunu) (07.08.2016)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) (05.08.2016)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) (05.08.2016)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473) (05.08.2016)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473) (05.08.2016)

Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru: (04.08.2016)

Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru: (04.08.2016)

SGK Genelgesi 2016/16 (03.08.2016)

SGK Genelgesi 2016/16 (03.08.2016)

GİB Duyuru: E-Beyanname Hakkında (02.08.2016)

GİB Duyuru: E-Beyanname Hakkında (02.08.2016)

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Elektronik Ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” Verme Zorunluluğu Kaldırıldı (01.08.2016)

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Elektronik Ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” Verme Zorunluluğu Kaldırıldı (01.08.2016)

SGK Genelgesi 2016/15 (01.08.2016)

SGK Genelgesi 2016/15 (01.08.2016)

SGK Genelgesi 2016/13 (01.08.2016)

SGK Genelgesi 2016/13 (01.08.2016)

SGK Genelgesi 2016/12 (01.08.2016)

SGK Genelgesi 2016/12 (01.08.2016)

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün Bugün Unutmayınız! (01.08.2016)

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün Bugün Unutmayınız! (01.08.2016)

2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (30.07.2016)

2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (30.07.2016)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) (30.07.2016)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) (30.07.2016)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372) (30.07.2016)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372) (30.07.2016)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Birinci Bölüm (29.07.2016)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Birinci Bölüm (29.07.2016)

Turkish Taxation System (2016)

Turkish Taxation System (2016)